Stöd från företag

Stöd till barn- och ungdomsgrupper

Svenska kyrkans barngrupper är betydelsefulla för barn som bor några år utomlands eller växer upp i Schweiz. Kyrkan är också en viktig mötesplats för unga svenskar som jobbar eller studerar utomlands.

Vi erbjuder profilering med ditt företags logotype i Rundbrev och på vår hemsida för CHF 500 per år. Pengarna går oavkortat till barn- och ungdomsgrupperna.

I Schweiz kan företag göra skatteavdrag för stöd till kyrkan. Vi lämnar ett kvitto på beloppet som är avdragsgillt i deklarationen.

Ditt företags stöd är värdefullt och kan ses som en ”win-win” affär. Det vi tillsammans ger kommer våra svensk-/schweiziska familjer till del.

Barn

Varje vecka kommer cirka 150 barn och vuxna till våra barngrupper. Avgiften är blygsamma CHF 50 per termin för fritt deltagande i veckans alla grupper.

Ungdomar

För ungdomar har vi konfirmationsgrupper och uppskattade Au Pairgrupper där det är gratis att delta. På svenska utbyts erfarenheter om jobb och studier utomlands.

Vi hoppas på ditt företags stöd – för mer information kontakta oss via rundbrev@gmail.com