Ordförande Lena har ordet

Klicka här för att läsa vår Förenings-ordförande Lenas ord ur månadsbrevet som gick ut i februari.

”Vad händer i och med vår kyrka”? Dessa frågor får jag ofta och ska försöka
svara på så gott det nu är möjligt. Vad som händer i vår kyrka kan ni läsa i det
kalendarium som finns i detta nyhetsbrev. Jag beklagar att ni har fått vänta, men
det har varit betydligt svårare att snickra ihop ett program som kan fungera
med en heltidspräst som arbetar i hela Schweiz, än med två präster på halvtid i
var sin del av landet. Håkan Nilsson och Jan Fredriksson som vikarierade i
höstas, har gjort ett mycket bra arbete tillsammans med Magnus med detta
kalendarium. I princip har de lyckats få in nästan lika många gudstjänster och
träffar som tidigare, ett duktigt pusslande! För att inte missa eventuella tillägg eller ändringar rekommenderar jag er att gå in regelbundet på hemsidan! Magnus har redan besökt flera av våra orter och är regelbundet i församlingshemmet i Zürich. Nu i februari börjar han hålla gudstjänster och vara med oss på våra tisdagsluncher.

Siri, vår nya volontär, som också presenterar sig i detta brev har kommit igång bra med barnsången i Zürich, Zug och Basel. Vi hälsar dem hjärtligt välkomna båda två!
Vad som händer med vår kyrka rent organisatoriskt är ännu inte klart. Efter beslut från kyrkoråden den senaste
veckan, håller Magnus nu på med en utredning som alla som är intresserade får läsa och komma med synpunkter på. Hör av er till honom eller mig om ni vill ta del av den! Att genomföra kyrkostyrelsens beslut att vi ska bli en församling i Schweiz stöter på många, inte minst juridiska, svårigheter. Jag är dock övertygad om att vi
till slut hittar ett bra sätt att samarbeta på och kan försäkra er om att vi kommer att vara kvar och fortsätta att vara svensk kyrka så länge den efterfrågas och stöds av tillräckligt många med svensktalande identitet här i landet. Tack för allt stöd ni visat under dessa år med pandemi och organisationsförändringar, som
medfört ständigt ändrade planer, olika präster och osäkerhet inför framtiden! Jag är oerhört tacksam och närmast förbluffad över hur bra det trots allt gått, så Vår Herre verkar absolut vilja oss väl!

Ser fram emot att möta er, gör
Lena Borgensten, ordförande