Skänk en gåva

Julbasaren är en av församlingens viktigaste inkomstkällor och eftersom försäljningen är begränsad i år behöver vi din gåva extra mycket.

Julbasaren är inte bara en festlig mötesplats för svenskar och många andra i församlingen utan också en betydlesefull inkomstkälla. Den inställda julbasaren får ekonomiska konsekvenser och ekonomin var ansträngd redan innan. I år är församlingen därför extra beroende av gåvor och donationer. 

Vi tar tacksamt emot en gåva, stor eller liten, till vårt kyrkliga arbete.
Kontouppgifter:
Schwedische Kirche
Zurich-Basel, 8000 Zürich
IBAN CH 12 0900 0000 8000 2508 4   

Tack!!