Om församlingen

Svenska kyrkan Zürich-Basel är en sammanläggning av församlingarna Zürich respektive Basel. Församlingen omfattar kantonerna Zürich, Basel Stadt, Basel Land, Aargau, Luzern, Schwyz, Nidwalden, Obwalden, Uri, Zug, St. Gallen, Thurgau, Appenzell Innerrhoden, Appenzell Ausserrhoden, Glarus, Schaffhausen, Graubünden och Tessin samt Furstendömet Liechtenstein och närliggande områden i Frankrike, Italien, Tyskland och Österrike.

Vi har gudstjänster och aktiviteter på många ställen inom vårt geografiska ansvarsområde.

Personal och andra resurser

En kyrkoherde och diakon är utsända från Svenska kyrkan i Sverige. De enda resurser som vi får lönebidrag för från Sverige.

Vi bekostar själva en assistent som sköter administration och ekonomi samt engagerar en volontär till hjälp i församlingsarbetet. Volontären rekryteras för ett år och ersätts varje år av en ny.

De frivilliga insatserna är stora och det är många som har större eller mindre uppgifter i församlingen, och som gör att allt kan fungera på bästa sätt.

Styrning och ekonomi

Församlingen styrs av ett kyrkoråd, som beslutar om inriktning för verksamheten och ansvarar för ekonomin. Presentation av kyrkoråd och kyrkostämma - läs mer om Kyrkorådet.

Svenska kyrkan Zürich-Basel äger inga egna fastigheter utan hyr och lånar kyrkor och lokaler för sina gudstjänster och övriga verksamheter. 

I Zürich hyr vi ett församlingshem på Kurvenstrasse 1. I samma hus hyrs bostad för präst samt ett rum för volontären. På samma gata finns Evangeliska-Lutherska kyrkan (Martin Luther Kirche) i Zürich som vi hyr för gudstjänster, välsignelser av brudpar, dop och konfirmation. 

I Basel finns ett hyresavtal för ett par dagar i veckan samt vissa söndagar i Herrnhutarnas hus. I övrigt bokas kyrkor och lokaler tillfälligt för de verksamheter som är på andra orter.

I Schweiz finns även Svenska kyrkan Lausanne-Genève-Bern, som har en egen hemsida - klicka här.