Foto: Evelin Heutmann

Prästen har ordet

Nyhet Publicerad Ändrad

Här delar vår kyrkoherde eller präst med sig av sina tankar en gång i månaden. Klicka här för att läsa Macus Heutmanns ord för juni månad!

Prästen har ordet juni 2021

Glädjen tillhör det vackraste som finns i livet. ”Ett glatt hjärta ger god hälsa”, sägs det i bibeln, och ”ett glatt hjärta gör ansiktet ljust”. (Ord 17:22,15:13)

Om så är fallet vill vi ju gärna veta mer om glädjen och var den finns att hämta. Eller med andra ord: Hur blir man en glad människa?
Vid ett annat ställe i bibeln beskrivs vägen till glädjen lite närmare. Där får vi läsa: ́Jag vill jubla av glädje över din godhet, därför att Du ställer mina fötter på rymlig plats. ́ (Ps 31:8f)

Det låter som att friheten är nyckeln till glädjen. När jag fritt kan röra mig, utveckla mina gåvor och personlighet, skapa och gestalta vardagen, då uppstår glädjen inom mig som sedan sprider sig till andra.

Men bibeln känner också den andra sidan i livet där tillvaron är omgiven av nöd och sorg.
I synnerhet psaltarpsalmen, som är bibelns bönbok, talar om denna erfarenhet av att känna sig kringränd av olika slags fiender (Ps 22: 13, Ps 118: 10f). Dessa gör att modlösheten sprider sig, skaparglädjen kvävs och hoppet sviker.
Livet präglas alltid av dessa båda sidor. Av glädje och sorg – det kommer vi aldrig ifrån. Frågan är bara hur var och en av oss kan bevara glädjen i sitt liv fastän omständigheterna talar emot detta. Eller som aposteln Paulus uttrycker det: ”Alltid är jag ansatt, men inte kringränd, rådvill men inte rådlös, förföljd men inte övergiven, slagen till marken men inte förlorad.” (2 Kor 4: 8)
Det finns säkert många sätt att hålla glädjen vid liv. Två av dem vill jag gärna dela med mig till er eftersom de har hjälpt mig i olika livssituationer.
Receptet är hämtat ifrån skaparens apotek i Psaltaren 19. Denna bön består av två delar. Den ena beskriver skönheten i naturen, den andra det tröstrika i Guds ord.

Och just denna kombination av båda är så glädjebringande! Så mitt tips till er för dagar som är motiga. Ta fram Bibeln, läs något avsnitt och ta sedan en promenad i Guds vackra natur. Det vidgar tillvaron! Sommaren bjuder till många härliga tillfällen. Befinner ni er då samtidigt i vackra Sommar-Sverige, jag då är det bara att önska all lycka och glädje!

Jesus säger: ”För att min glädje ska bo i er och er glädje ska bli fullkomlig”. (Joh 15:11) Med vänliga sommarhälsningar

Marcus Heutmann
tf kyrkoherde Zürich-Basel församling

P.S. – Salutation personelle

Tiden har gått fort. Sedan 1 juli 2020 har jag varit tillförordnad kyrkoherde i Zürich-Basel under tiden då församlingen saknade ordinarie kyrkoherde. I samband med att den nya församlingen Svenska kyrkan i Schweiz uppstår, anställs nu en kyrkoherde som har det pastorala ansvaret för hela Schweiz. Denna ska tillträda sin tjänst efter sommarlovet.

Jag tackar församlingen för förtroendet och lämnar nu över stafettpinnen till min kommande kollega. Med tillönskan av Guds välsignelse för det fortsatta kyrkliga arbetet i Schweiz.

Marcus