Luncher, öppet hus och au pair-träffar ställs in tills vidare

Nyhet Publicerad

På grund av den ökade covid-smittrisken tvingas vi tills vidare ställa in alla planerade luncher, au pair / ung träffar och öppet hus-kvällar i Basel och Zürich. I Basel gäller detta de planerade aktiviterna den 28 oktober och 11 november, samt lunchen den 5 november. I Zürich ställer vi in lunchen den 10 november. Barngrupperna fortsätter som vanligt (men träffas i Basel endast utomhus). Vad gäller våra aktiviteter i december såsom Lucia och jullunch får vi tillsammans hoppas och be att vi kan genomföra dem på något sätt!