Nobellunch i församlingshemmet i Zürich

Nyhet Publicerad Ändrad

Välkomna till Kurvenstrasse 1 kl 12.30 tisdagen den 10 december!

Vi vill helst att du anmäler dig innan. Ring expeditionen 044 362 15 80 eller maila: zurich@svenskakyrkan.se