Foto: Anna Tengå

Kallelse till kyrkostämma söndagen den 31/5

Nyhet Publicerad Ändrad

På grund av Covid-19 blir årets kyrkostämma förenklad. Alla är varmt välkomna att deltaga digitalt! Klicka här för instruktioner och dokument!

Kallelse till den årliga kyrkstämman söndagen den 31/5

Årsstämman sker digitalt på följande sätt: 

Våra medlemmar ombedes att läsa igenom dokumenten nedan och därefter avge sin röst till kyrkans e-mail: zurich@svenskakyrkan.se. Senast 28 maj. Du röstar genom att skriva ditt namn och kopiera in följande text:

Jag har läst verksamhetsberättelse, resultat och balansräkning och godkänner revisorernas förslag att ge kyrkorådet ansvarsfrihet, samtycker till valberedningens förslag på ledamöter i Kyrkorådet och förslag till revisorer, och att medlemsavgiften för 2020 skall vara CHF 0; samt till att stämman genomförs på detta sätt och att övriga frågeställningar får hanteras på nästa stämma.

Följt av:

Jag tillstyrker

eller

Jag tillstyrker inte

Rösten sändes senast den 28 maj 2020 till zurich@svenskakyrkan.se

Vi ser fram emot era röster!

Resultatet presenteras sedan på ett Zoom-möte söndagen den 31/5 2020 kl 14 då Håkan även håller en enkel gudstjänst.