Barnkör startar i Zurich

Nyhet Publicerad

Fredag 19 oktober kl. 16:00

Ny barnkör bildas i Zurich med start fredag 19 oktober 2018 kl. 16:00.

Är du skolbarn och 7 år, så kom och sjung med oss. Ledare är Birgitta Gillberg och vi håller till på Kurvenstrasse 1 ( församlingshemmet) i Zurich.

Anmäl er till Siv Rang på siv.rang@svenskakyrkan.se

mer information följer.........