Ändringar i Öppet Hus Zurichs program

Nyhet Publicerad

Professorn i internationell konfliktforskning  vid ETH, Lars-Erik Cederman som skulle hålla  sitt föredrag om Ojämlikhet och konflikt på vår Tema kväll med i samarrangemang med SKANDAC torsdagen den 15 november har fått Schweiz vetenskapspris som han skall mottaga den dagen och därför blir hans föredrag den torsdagen den 6 december 19.00 i församlingshemmet på Kurvenstrasse 1 i Zürich.

I stället för Lars-Erik Cedermans föredrag har vi nu glädjen att kunna inbjuda till Sven-Erik Gunnervalls föredrag ”Bröder i Krig” onsdagen den 15 november 19.00 i församlingshemmet på Kurvenstrasse 1 i Zürich. Denna temakväll är också ett samarrangemang med SKANDAC.

Här finns mer information