Lär dig mer om spännande Armenien

Välkommen på ett spännande föredrag om Armenien. Staffan Heuman berättar om landets historia, människorna och sina upplevelser från besök i landet. Sedan träffas och trivs vi över en apèro. Detta är ett samarrangemang mellan Skandac och Svenska kyrkan Schweiz och vi ser fram emot en trevlig kväll tillsammans. Varmt välkomna till Kurvenstrasse 1 i Zürich den 19 oktober!

I gränslandet mellan Persien och Georgien, där Armenien ligger, har det funnits vinproduktion i 8000 år. Den inleddes samtidigt som inlandsisen just dragit sig tillbaka från Sverige. Nästan granne till historiens vagga så har Armenien också en mycket gammal historia. Religionen, klostren och ett eget, urgammalt alfabet, och inte minst sin andel av sidenvägen. En lång kungalängd och mycket lång tid under främmande makter. Och fortfarande i politikens korsdrag. I dag visar landet upp en enorm människokärlek, branta berg liksom sakta sluttande alpängar med många intressanta växter. Fastlandsklimat på höga höjder. Några berömda människor har landet också producerat. Staffan berättar ifrån sitt tredje besök i landet.

När: Torsdagen den 19 oktober 2023.

Tid och ort: Kl.19.00, Svenska Kyrkans församlingshem på Kurvenstrasse 1, 8006 Zürich.

Efter föredraget serveras en apéro. Kostnad: Ett kostnadsbidrag på CHF 10 per person samlas in till förmån för Svenska Kyrkans aktiviteter på Kurvenstrasse.

Anmälan: Senast söndagen den 15 oktober 2023 till Anette Westman anette.westman@swissonline.ch eller mobiltel. 076 36 774 86 (gärna sms).

Deltagarantalet är begränsat!

Varmt välkommen!