Fem färgglada brevlådor bredvid varandra. Kanske till sommarstugor.
Foto: Lars Johansson

Kyrkoherdebrev med kalendarium

Här hittar du det senaste månadsbrevet med tankar och information från kyrkoherden. Det innehåller också en enkel översikt vårt program samt trevliga ord från nyckelpersoner i församlingen.