Diakonalt och ideellt arbete

"Diakoni är uppdraget till kyrkan grundad i Kristi kärlek, att genom delaktighet, respekt och ömsesidig solidaritet möta varandra i utsatta livssituationer." Svenska kyrkans församlingsnämnd 1999

Svenska kyrkan Zürich-Basel kan man vända sig till när man är i behov av hjälp av olika slag. Personalen är öppna och välkomnande, samtalar gärna och ger vid behov medmänskliga råd. 

Präst och diakon/assistent är främst till för själavårdande samtal, men kyrkan kan hjälpa till med kontakter till professionella psykologer och terapeuter. 

Kontakta oss >>>

I församlingen samarbetar vi med ambassaden gällande konsulära ärenden och svensktalande psykologer, då många av de personer som är i behov av akut hjälp ofta kommer i kontakt med flera instanser. Det innefattar personer som råkat ut för olyckor eller brott, som hamnat i en kris eller vars anhöriga hör av sig och är oroliga för någon familjemedlem eller liknande.

Även församlingens övriga personal och frivilliga församlingsmedlemmar är engagerade i denna verksamhet.

Vårt diakonala arbete leds av präst och diakon/assistent men för att räcka till är vi beroende av församlingsmedlemmarnas frivilliga insatser och ideella arbete.

Ideellt arbete och frivilliga insatser >>>