Basaren i Basel är inställd

Tyvärr är vi tvungna att ställa in julbasaren i Basel. Ålderdomshemmet där basaren var planerad att vara kan inte längre hyra ut lokalen till oss på grund av det rådande corona-läget och med hänsyn till de boende. Vi ber om förståelse för detta.