Tända ljus, kransar och rosor på en gravplats.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Minnesgudstjänster och andakter kring allahelgonahelgen

Allhelgona är den tid på året då vi tillsammans med människor i Sverige och världen uppmärksammar och minns dem som har lämnat det här livet. Det är en helg då vi påminner oss om att döden finns, och drabbar oss alla. Vi samlas för minnesandakt i Zürich den 5/11, minnesgudstjänst i Bern den 9/11 samt i Geneve och Lausanne den 13/11. Du hittar mer information här. Varmt välkommen!

Minnesgudstjänster/andakter

I samband med allahelgona minns vi dem som har lämnat oss och samlas för att tända ljus och be.

Zürich 5:e november kl. 17.00: Minnesandakt i församlingshemmet där vi tänder ljus, ber en bön och lyssnar till och sjunger hoppfulla sånger.

Bern 9:e november kl. 15.30: Minnesgudstjänst med Magnus Aasa.

Geneve 13:e november kl. 10.00: Minnesgudstjänst med Cecilia Gharaibeh

Lausanne 13:e november kl. 17.00: Minnesgudstjänst med Cecilia Gharaibeh