Foto: Sara Axéden

Vrigstad kyrka

Vrigstad kyrka byggdes 1865 efter ritningar av arkitekt Fredrik Scholander. Kyrkan är uppbyggd norr om den plats där den gamla kyrkan från 1100-talet låg

Den gamla altartavlan är målad av häradsmålaren Pehr Hörberg och är en ofri kopia av Schröders altartavla som är placerad i Växjö domkyrka. Hörberg har även gjort målningarna som är placerade under läktaren. Dessa målningar satt förut på läktarbröstet i den gamla kyrkan.

Korfönstren är gjorda av konstnären Bo Beskow och tillkom vid kyrkans restaurering 1963.

Dopfunten är kyrkans äldsta inventarium och är daterad till 1100-talet.

 

  • Max antal: 260 personer