Foto: Sara Axéden

Vallsjö kyrka

Altaret är fristående med tre målade symbolframställningar på framsidan utförda av målarmästaren O Månsson, Jönköping.

Det tresidiga koret domineras av glasmålningar, föreställande Kristus går på vattnet, som finns i de höga fönstren.

Vallsjö kyrka uppfördes år 1890-1891 efter ritningar av arktiekt G Petersson i Jönköping. Kyrkan är byggd av gråaktig granit i nygotisk stil.

 

  • Max antal: 298 personer