Foto: Erik Karlsson

Vallsjö gamla kyrka

Vallsjö gamla kyrka tillhör den grupp av romanska kyrkor i Njudung som tillkommit under 1100-talets andra hälft. Med stor inspiration från det stora domkyrkobygget i Lund.

Kyrkan har en gång i tiden haft ett smalt torn, men detta förstördes av danskarna år 1568.

Av kyrkans nuvarande inredning är sannolikt predikstolen äldst (slutet av 1600-talet.)

De spektakulära takmålningarna är från 1700-talets mitt.

Kyrkan används endast sommartid, för gudstjänster och förrättningar.

 

  • Max antal: 120 personer