Foto: Sara Axéden

Hylletofta kyrka

Kyrkan är från 1100-talet och tillhör de så kallade Njudungskyrkorna.

Vid en restaurering under 1950-talet påträffades en runristad ekstock, troligen från sen vikingatid till tidig medeltid.

I kyrkans vapenhus förvaras en ytterdörr från tidig medeltid. Dörren är av trä och klädd med smidda figurer av järn. "Hyllekråkan" som finns avbildad på dörren har blivit en symbol för hela Hylletofta.

Dopfunten är också den från 1100-talet och tros vara gjord av Bestarius, en stenhuggarmästare från Njudung.

 

  • Max antal: 100 personer