Foto: Erik Karlsson

Hjärtlanda kyrka

Hjärtlanda kyrka uppfördes under 1100-talet. Den är en så kallad Njudungskyrka, vilket bland annat innebär att kyrkan saknar sockel och har rikt utformade portaler.

Altaret är murat direkt vid väggen inne i absiden.

Kyrkan är rik på medeltida inventarier. T ex en staty av Johannes döparen som finns i norra fönstret och en madonnastaty vid dopfunten.

Ett unikt bäraltare finns bevarat från missionstiden, innan några kyrkor hade byggts.

 

  • Max antal: 80 personer