Foto: Sara Axéden

Hjälmseryd kyrka

Hjälmseryds kyrka byggdes 1853 av byggmästare Pettersson från Tångede efter ritningar av arkitekt Albert Törnquist.

Kyrkan är uppförd av sten, dess tak är belagt med kopparplåt. I väster finns tornet medan kor, absid och saktristia ligger i öster. 

 

  • Max antal: 450 personer