Foto: Sara Axéden

Gamla Hjälmseryd kyrka

Kyrkan uppfördes av obearbetad gråsten på 1100-talet, troligen influerad av klosterbygget i Nydala.

När nya kyrkan i Hjälmseryd byggdes beslöt man att riva den gamla helgedomen. Delar av den och dess inventarier såldes på auktion. 1865 återstod bara ruiner.

1927 väcktes tanken att återuppbygga den gamla kyrkan. En insamling startades och delar som tillhört kyrkan och som spritts i socknen samlades in. 1934 var kyrkan klar för invigning.

Dopfunten kommer från 1100-talet och anses vara tillverkad av den s.k. Njudungsmästaren.

Kyrkans predikstol är daterad till 1657 men dess fot är tillverkad av Eva Spångberg. Eva har även gjort kyrkans altarkors, dopljusstaken och en Mariabild.

 

  • Max antal: 80 personer