Foto: Maria Schön

Vi söker gravrättsinnehavare

Om du vet om att det saknas, eller är osäker på, att det finns en gravrättsinnehavare till en särskild grav (om du är anhörig eller nära bekant) önskar vi att du hör av dig till oss.

Före den 1 april 1991 fanns ingen skyldighet för gravrättsinnehavare att anmäla sitt gravrättsinnehav till huvudmannen för begravningsverksamheten.
Det kan vara en anledning till att det saknas antecknad gravrättsinnehavare hos oss.
För att möjliggöra för den eller de närstående som önskar att anteckna sig som gravrättsinnehavare till gravplatsen, vill vi som huvudman komma i kontakt med dessa.

Får inte kyrkogårdsförvaltningen kontakt med någon som är intresserad av att bli gravrättsinnehavare kan gravplatsen så småningom komma att betraktas som återlämnad till huvudmannen. Det kan medföra att gravanordningen tas bort.