Foto: Gaelle Marcel/Unsplash

Ungdom Majåker

Här kan du snart läsa mer!

Ungdomsarbetet i Majåkerskyrkan Sävare utgår från att ge unga människor möjlighet att ”Upptäcka, Dela och Växa i kristen tro”. Vi vill därför bjuda in dig till detta genom träffar där vi får mötas, tillsammans diskutera och snacka kring både livsfrågor och den kristna tron. Blandat med det vardagliga, allvar och skoj. Välkommen! 

”Kyrkan är inte en plats.
Kyrkan är där människorna och gemenskapen finns”