Foto: Stefan Leonardsson

Trässbergs kyrka

I Trässberg ligger kyrkan verkligen mitt i byn. Vitputsad och stolt reser den sig intill vägen. Sedan hösten 2019 är den belyst på kvällarna, en belysning som både lyser upp själva kyrkan men även delar av kyrkogården.

Sävare församling har fyra 1800-talskyrkor och Trässbergs kyrka är den äldsta av dem. Den byggdes i empirstil 1857 efter ritningar av arkitekt Albert Törnqvist, Stockholm och ersatte då en medeltida sandstenskyrka som hade blivit för liten.

Den helt odekorerade dopfunten från medeltiden är bevarad från den gamla kyrkan som låg på platsen tidigare. Dopbonaden och den vackra kormattan kommer från Agda Österbergs ateljé Tre Bäckar i Varnhem. Till kyrkans 100-årsjubileum sattes det stora träkrucifixet över altaret upp, ett arbete av konstnären Arvid Bryth.

Kyrkorgeln är mycket vacker, byggd i gustaviansk stil 1787 av Lars Strömblad. Den köptes till kyrkan 1868 från Falköping och har under åren genomgått några renoveringar och man har behållit den speciella orgelfasaden. 1919 gav Nordfors & Co orgeln ett nytt orgelverk, under den stora renoveringen av kyrkan 1952-54 byggde Smedmans Orgelbyggeri, Lidköping om orgeln, då den bland annat fick två nya stämmor. 1982 renoverades den av samma firma.

En mässhake från 1659 finns bevarad, skänkt av ryttmästare Lars Fägerskiöld. Den är av vitt atlassiden med guldbroderier. Mot nedre kanten finns en broderad medaljong med bilder som kan tyda på polskt ursprung och man kan fråga sig om det eventuellt kan vara ett krigsbyte. Lars Fägerskiöld deltog i strider bland annat i Polen innan han stupade vid stormningen av fästningen Hald i Fredrikshald i Norge i februari 1659. Hans gravhäll är rest mot kyrkans yttervägg vid sakristian.

Invändigt är kyrkan ljus, även om bänkarna är mörkbetsade med grönmålade och marmorerade sidor och golvet i mittgången har en grön matta. Det halvmåneformade fönstret över altaret släpper in fint ljus i kyrkorummet.

Under renoveringen 1952-54 sattes nya bänkar in i ”gammal stil” som det står i bebyggelseregistret. De tre bakre bänkraderna togs bort i slutet av 2019 och istället finns det nu stolar och bord i mindre grupper där. Under renoveringen på 1950-talet inreddes bland annat kapprum och toalett under läktaren, som också flyttades fram något. I sydfasaden sattes det in en ny dörr och man gjorde också en ny trappa där. Elektrisk värme och belysning installerades. År 2000 sattes ett nytt elektriskt system in och en ny elvärmeanläggning med bland annat bänkfolier installerades. Kyrkan fick också då textilförvaring under läktarunderbyggnaden.

Hösten 2019 lades kyrkogången om och breddades så numera kan man både mötas och gå i bredd fram till kyrkporten.

Kyrkvaktmästare: Ida Fant Johansson 073-800 47 45

Expeditionen i Sävare: se nedan

Text: Maria Schön