Ställ upp i kyrkovalet 2021

Du som är engagerad i Svenska kyrkan kan ställa upp som kandidat i kyrkovalet. Skulle du bli invald får du vara med och bestämma vad kyrkan ska satsa sina pengar på. Svenska kyrkan behöver förtroendevalda med olika erfarenheter

Du som funderar på att ställa upp i kyrkovalet behöver vara förankrad både i din tro och i kyrkan. Du ska ha lust att dela med dig av det som du brinner för. Däremot behöver du inte kunna bidra i teologiska samtal. Direkt efter kyrkovalet bestämmer de nyvalda hur församlingens budget ska se ut. Där finns det möjlighet att välja vilka verksamheter som ska lyftas fram och hur mycket man ska satsa på byggnader, verksamhet och personal.

Du som vill bli kandidat i kyrkovalet måste:

vara medlem i Svenska kyrkan.
vara döpt i Svenska kyrkan eller annat kristet samfund.
fylla 18 år senast på valdagen.
vara kyrkobokförd i det område valet gäller. 

När du vill engagera dig ska du börja med att ta reda på vilka nomineringsgrupper som tidigare ställt upp i kyrkovalet på din hemort. Oftast finns det någon nomineringsgrupp du kan känna dig hemma i. 

Skulle det inte finnas någon nomineringsgrupp som passar dig går det också att bilda en ny grupp. Då behöver ni vara ett antal människor som har samma vision och ni behöver stödpersoner för att kunna registrera en ny grupp.

Läs mer om hur du går tillväga
https://www.svenskakyrkan.se/kyrkoval/stall-upp