Foto: Sara Strindevall

Söndagens kollekt

Swisha din gåva till Sävare församling 1234 54 87 56. Ange kollektmål. Tack för din gåva!

Kollektcirkulär för Svenska Kyrkans Unga i Skara stift.
Bönsöndagen 9 maj 2021
Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i
Svenska kyrkan.
Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela guds
skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar.
(Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf)
Där vi får växa i tro och ansvar: Svenska Kyrkans Ungas verksamhet skapas AV
barn och unga FÖR barn och unga. Vi ger dem möjlighet att både i församling
och i distriktet att planera, genomföra och vara en aktiv del av vår verksamhet.
Genom samtal, reflektion och fördjupning kan vi ge ungdomar och barn
möjlighet att öka sin kunskap om kyrkans tro & liv.
Med Kristus i centrum och med dopet som grund: all verksamhet i vår
organisation tar avstamp möjlighet att växa i sin kristna tro. Hos oss finns inga
rätt eller fel, här blandas samtalen och tillsammans utvecklar vi en starkare
grund att stå på. Här kan barn och unga mötas på lika villkor, hos oss är alla
välkomna och det finns inga låsta dörrar.
Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse: vi värnar om den enskilda
medlemmens röst och tanke. Genom ett demokratiskt arbetssätt lär vi varandra
om det viktiga med demokrati. Hos oss hörs varje enskilds röst och tas tillvara
på.
Under pandemin har vi fått utveckla nya sätt att mötas men vi längtar också
tillbaka till gemenskapen runt lägereldar och i gudstjänst. Med ditt bidrag idag
hjälper du oss att utveckla vår verksamhet så vi kan fortsätta vara en trygghet,
en mötesplats och en vän för barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Det är inte
alltid lätt att vara ung och kristen, men med ditt stöd kan vi fortsätta vårt
viktiga arbete.
Distriktsstyrelsen i Svenska Kyrkans Unga i Skara stift.

Kollektcirkulär