Foto: Sara Strindevall

Söndagens kollekt

Swisha din gåva till Sävare församling 1234 54 87 56. Ange kollektmål. Tack för din gåva!

Kollekt 20 juni    3:e söndagen efter trefaldighet  ~Förlorad och återfunnen

Kollektcirkulär

26 Juni Midsommardagen ~Skapelsen Hela människan
27 Juni Den Helige Johannes Döparens dag ~Den högstes profet Hela människan

4 Juli Apostladagen ~Sänd mig ACT
11Juli 6 söndagen efter trefaldighet ~EfterföljelseACT
18 Juli Kristi förklaringsdag ~Jesus förhärligad SKUT (Sv Ky i utlandet)
25 Juli 8 söndag efter trefaldighet ~Andlig klarsyn ACT

1 Augusti 9 söndagen efter trefaldighet ~Goda förvaltareACT
8 Augusti 10 söndagen efter trefaldighet ~Nådens gåvor ACT
15 Augusti 11 söndagen efter trefaldighet ~Tro och Liv Stadsmissionen Göteborg
22 Augusti 12 söndagen efter trefaldighet ~Friheten i kristus Stadsmissionen Göteborg

Tack för din gåva!