Foto: Sara Strindevall

Söndagens kollekt

Swisha din gåva till Sävare församling 1234 54 87 56. ange kollektmål. Tack för din gåva!

28 februari 2:a söndagen i fastan  ~Den kämpande tron

 Även denna söndag går kollekten till  fastekampanjen Under samma himmel
Coronapandemin har drabbat många samhällen och situationen är
mycket svår för miljontals människor.
Act Svenska kyrkan arbetar tillsammans med kyrkor och andra
samarbetspartner över hela världen för att bygga hållbara samhällen.
Människor samarbetar för att exempelvis rusta upp sjukhus, säkra
vattenförsörjning och skapa sociala skyddsnät. Genom inflytande och
ansvar växer tilltron till varandra i samhället och våldet minskar.
Tack för att du är en del av detta arbete!

Erik Lysén
Chef, Act Svenska kyrkan