Foto: Sara Strindevall

Söndagens kollekt

Swisha din gåva till Sävare församling 1234 54 87 56. Ange kollektmål. Tack för din gåva!

26 september 17 söndagen efter trefaldighet ~Rik inför Gud
Föreningen för juridiska rådgivning i asyl och flyktingfrågor i Västsverige

3 oktober Den Helige Mikaels dag ~Änglarna
Svenska kyrkan i utlandet

10 oktober Tacksägelsedagen ~Lovsång
Sveriges Kyrkosångsförbund

17 oktober 20 söndagen efter trefaldighet ~Att leva tillsammans
Skara stiftshistoriska sällskap 1/2
Svenskakyrkans unga i Skara Stift 1/2

24 oktober 21 söndagen efter trefaldighet ~Samhällsansvar
Asylrättscentrum

31 oktober 22 söndagen efter trefaldighet ~Frälsningen
Stiftelsen Skara stiftsgård Lilleskog

6 november Allahelgons dag ~Helgonen
Svenskakyrkan i utlandet

7 november Söndagen efter alla helgonsdag ~Vårt eviga hopp
Svenska soldathemsförbundet

14 november Söndagen före Domsöndagen ~Vaksamhet och väntan
Act Svenkska kyrkan

21 november Domsöndagen ~Kristi återkomst
Act Svenskakyrkan

28 november 1 söndagen i advent ~Ett nådens år
Act Julinsamlingen

5 december 2 söndagen i advent ~Guds rike är nära
Act julinsamlingen

12 december 3 söndagen i advent ~Bana väg för Herren
Svenska kyrkans unga

19 december 4 söndagen i advent ~Herrens Moder
Act julinsamlingen

25 december Juldagen ~Jesu födelse
Act julinsamlingen

26 december Annandag jul (den Helige Stefanos dag) ~Martyrerna
Act julinsamlingen

Tack för din gåva!