Sävare kyrka

Öppet dagligen året runt kl 07.00 - 19.00

Strax utanför Vinninga ligger Sävare kyrka, en av de 12 centralkyrkor som hovarkitekten Emil Viktor Langlet (1824-98) ritade på sin tid. Kyrkan som invigdes 1884 ligger på samma plats där den gamla medeltida kyrkan en gång fanns. Tanken Langlet hade med den sexkantiga formen var att kyrkan skulle bli mera jämlik, att församlingen skulle kunna komma närmare prästen. Langlet ritade och lät uppföra ytterligare 4 centralkyrkor här i Västergötland; Beateberg (1881), Tranemo (1882), Håle- Täng (1883) och Erska (1886). Mer kända är Caroli kyrka och Pauli kyrka i Malmö.

Man välkomnas av en varmgul fasad med rött tegel när man närmar sig kyrkan. Den är utsmyckad med välvda fönster och vackra ornament, romanska portaler, rosettfönster och rundbågsfriser.

De stora runda fönstren, ett åt varje väderstreck, gör att kyrkan får ett särskilt ljus invändigt och eftersom kyrkorummet är så högt får man en känsla av att befinna sig i en mäktig lykta med både in- och utstrålande ljus. Från orgelläktaren sträcker sig ytterligare läktare runtom fram till altarkoret. Kyrkans nästan runda form gör att man får en omfamnande och nära känsla, trots att den rymmer över 300 personer.

De äldsta bevarade inventarierna är liljestenar från 1100-talet och två huggna gravkors av sandsten från 1200-talet. Dopfunten är en välgjord kopia av den dopfunt som den medeltida stenmästaren Oltheric gjorde på 1100-talet, originalet är tyvärr i bitar och förvaras på Västergötlands museum i Skara.

Altartavlan är från 1884, samma år som kyrkan invigdes. Den förställer ett kors framför en bakgrund av moln. Det finns lite frågetecken runt vilka som har målat den, eventuellt delvis av en målargesäll och A W Berg men vissa detaljer är målade av den kände kyrkomålaren KJ R Johansson.

Väggobelängen från 1973 över altaret i dopkapellet kommer från Agda Österberg ateljéer i Varnhem och den vackra kormattan ”Här en källa rinner” är komponerad av Kerstin Persson och tillverkad på Tre Bäckar i Varnhem. Den är skänkt av Sävare Kyrkliga Kvällssyförening 1980.

Framför kyrkan finns en stiglucka, kyrkogårdsport, från 1928 och när man öppnar kyrkogårdsportarna från 1909 och fortsätter in mot kyrkan passerar man området där den medeltida kyrkan låg.
Det finns fyra kyrkklockor, två i kyrktornet och två i klockstapeln ovanför stigluckan. De bägge klockorna i kyrktornet är från 1727 respektive 1733 och var tidigare placerade i den gamla kyrkan som revs 1883. Klockorna i klockstapeln är gjutna av M & O Olssons Klockgjuteri i Ystad 1928.

I slutet av 1960-talet gjordes en genomgripande renovering av kyrkan och den återöppnades i april 1970. Då hade kyrkan bland annat fått en förstärkning av takkonstruktionen, invändig ommålning, heltäckande mattor i gångarna, nya armaturer, ett dopkapell med dopaltare och en piscina.

Expeditionen i Sävare: se nedan
Kyrkvaktmästare: Jonas Andersson 072-213 56 76
Text: Maria Schön