Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Sävare församling Besöksadress: Sävare församlingshem, 53191 VINNINGA Postadress: Box 3065, 53103 VINNINGA Telefon: +46(510)50026 E-post till Sävare församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Saleby kyrka

Kort historik om Saleby kyrka - en korskyrka i nyromansk stil - är byggd 1894 och uppförd på samma plats som den då rivna medeltida helgedomen. Byggnadsmaterialet är huggen sandsten.

Ett solur, utanför södra sidoingången, stammar genom sin inskrift till eftertanke inför tidens flykt. De latinska orden kan tolkas så:

Våg, som passerat förbi, skall icke kallas tillbaka,
timma, som gången är ej återvända.

Gravkorset och Iockhällen till en gravkista, båda strax utanfor huvudingången till kyrkan, har hört samman i en gravanläggning från 1100-talet - av samma typ som den s k Olof Skotkonungs grav på Husaby kyrkogård. Lägg märke till stavkors och repstavsornament på Iockhällen och på sandstenskorset en hjort med kors på huvudet - Hubertuslegenden berättar att denne man vid en Iångfredagsjakt fick se en hjort med kors på huvudet. Han lämnade då det världsliga livet och levde för Kristus. Hubertus blev sedan biskop i Liege.

Orgeln har 24 stämmor och är byggd 1938 av Hammarbergs Orgelfirma i Göteborg.

Dopfunten är ett arbete i Kinnekulle-sandsten. Den är ritad till restaureringen 1959 av arkitekt Anders Ekman, Falköping.

I korgolvet lades 1959 in tre gravhallar från 1600-talet, av vilka den över kyrkoherde Sveno L Bornander är särskilt väl bibehållen, ett vackert prov på den tidens gravstenskonst. Men mest intressanta där är de fem liljestenarna, gravstenar från omkring år 1200, av vilka ett par har runinskrift, nu nästan utnött.

Kyrkan restaurerades 1959, då glasmålningarna i korfönstren tillkom,
ett verk av konstnären Bengt Hamrén, Stockholm.