På gång

I Hasslösa kyrka händer det saker just nu. Den nedre delen i kyrkan byggs om. Några bänkrader har tagits bort så att det blir utrymme för samvaro med bord och stolar. Ett mindre kök och en tillgänglighetsanpassad toalett är nyheter. Det blir också ett särskilt utrymme för att hänga ytterkläder. Mixerbordet där vaktmästaren sköter ljud och ljus har flyttats lite längre fram i kyrksalen.

Om alla leveranser som är beställda kommer som planerat, blir det återinvigning av Hasslösa kyrka på Påskdagen den 17 april. Välkommen!

Det är också i Hasslösa nästa planerade projekt kommer att utföras. När det är bättre förutsättningar för anläggningsarbeten utomhus kommer askgravplatsen att göras om. Det är själva planteringen som kommer att få en annan utformning. Anledningen är att det har varit svårt att få växter att etablera sig ordentligt. De stora träden är snabbt framme med sina fina rötter och tar hand om både det vatten och den näring som vi tillför. I fortsättningen kommer växterna att planteras i nedsänkta stora behållare så att planteringen kan bli frodigare och vackrare.