Foto: Åsa Davidsson

Öppet hus i Saleby

Saleby församlingshem tisdagar varannan (ojämn) vecka kl. 9.30

Välkommen till Öppet hus för daglediga i Saleby församlingshem. Tisdagar varannan  (ojämn) vecka kl. 9.30. Gemenskap, program och andakt vid kaffeborden. VÄLKOMNA!