NÖDROP

Jordbävningarna i Mellanöstern - Swish 9001223

Många människor drabbas hårt av jordbävningarna i Syrien och Turkiet. Behoven är stora och fortsätter att öka. Våra lokala partner finns på plats och ser till att människor får skydd, mat och vatten. Din gåva behövs!

Genom våra partner i norra Syrien påbörjar Act Svenska kyrkan nu insatser för att lindra den akuta nöd som uppstått.

– Rasmassor söks igenom för att rädda överlevare. Insatserna handlar till en början om förnödenheter som mat och vatten samtidigt som vi ser till att människor kan söka skydd från kylan. 
Filtar, madrasser, hygienkit, medicin och varma mål mat behövs i stora mängder när människor söker sig till kyrkor och moskéer för att undkomma kylan.

Ett ovanligt kallt vinterväder innebär att situationen försvåras ytterligare, i ett område som dessutom redan befinner sig i en akut humanitär kris och behoven förväntas öka

Vi vädjar nu om gåvor till våra medmänniskor som drabbats hårt av jordbävningarna.

Swish 9001223
Bankgiro 900-1223
Plusgiro 90 01 22-3