Foto: Tessa Rampersad/unsplash

"Ge våra ögon ljus"

Musikgudstjänst i Hasslösa kyrka Trettondedag Jul 6/1 kl. 18.00

”Ge våra ögon ljus”
Välkommen till musikgudstjänst i Hasslösa kyrka Trettondedag jul 6/1 kl. 18
Medverkar gör: Sävarekören, Sävsångarna, Sara Johansson tvärflöjt, under ledning av Yvonne Conradson. Präst är kyrkoherde Katarina Björklund, vaktmästare Helén Johansson.
Glöggservering från 17.30.