Mässa och veckobön

Majåkerskyrkan torsdagar 17.30

Välkommen till en stunds lugn i vardagen. Torsdagar kl. 17.30 i Majåkerskyrkan. Jämna veckor mässa, ojämna veckor veckobön. Präst/dikaon är vid olika tillfällen Camilla Borg, Samuel Andersson och Katarina Björklund.

Varmt Välkomna!