Foto: Maria Schön

Majåkerskyrkan

Majåkerskyrkan är Sävare församlings yngsta kyrkobyggnad. När bostadsområdet Majåker växte upp på 1970-talet och dåvarande Hovby församling snabbt fick
2 000 nya medlemmar insåg de beslutande i församlingen snart att det behövdes en kyrka och övriga lokaler på platsen. Majåkerskyrkan byggdes 1983 och invigdes i oktober samma år. Som den moderna kyrka den är, är den är byggd i ett plan och all verksamhet är samlad i samma byggnad. Här ryms både kyrksal, barn- och ungdomsverksamhet, församlingssal med kök samt kontor och övriga personalutrymmen.

Kyrkan ligger i utkanten av bostadsområdet Majåker i Lidköping och har en grundskola som närmaste granne. På framsidan av kyrkan står en klockstapel. Kyrkan är den enda av Sävare församlings kyrkor som inte har en kyrkogård.

Kyrksalen är mycket flexibel i storlek beroende på att man har vikväggar åt två håll. Det gör att man kan anpassa lokalen efter behov och öppna upp även mot serveringsdelen. Upp till 150 personer kan rymmas samtidigt.

Altartavlan är en vävnad i tuskaft med inslag av rya, utförd av textilkonstnärinnan Gerd Allert 1983. Den föreställer Ararats berg med Noaks ark när vattnet har sjunkit undan och regnbågen visar sig. En vit duva med en olivkvist i näbben flyger över himlen.

Altaret, den tredelade altarringen och underredet till dopfunten är gjorda av firman Balzar Beskow. Själva dopskålen är en vacker kristallskål.

Ambon tillverkades av Paul Johansson, Hovby och skänktes av Paul och hans hustru Märta 1985.

1986 fick kyrkan sin orgel med sju stämmor. Den är gjord av Smedmans Orgelbyggeri i Lidköping.

Expeditionen i Sävare: se nedan

Kyrkvaktmästare: Malin Thorén, 070-519 93 24

Text: Maria Schön