Foto: Stefan Leonardsson

Lindärva kyrka

Lindärva kyrka är Sävare församlings äldsta och minsta kyrka, byggd i romansk stil. Den uppfördes under senare hälften av 1100-talet och är murad av tuktad sten i skalmursteknik. Tornet är byggt i tre avdelningar med lite indraget murverk. Invändigt fick kyrkan på 1400-talet sina låga kryssvalv som smyckades med både ornament och figurer, troligen av den kända medeltida målaren Amund.

På kyrkogården finns två gravstensskulpturer i kalksten från tidig medeltid. Där finns också två gavelsidor till ett romanskt gravmonument, mittpartiet saknas dock. Från samma tid är den järnbeslagna portdörren av plankor.

Inne i kyrkan finns träskulpturer från 1500-talet bevarade. Ett snidat Kristushuvud i lindträ med vidjeflätad törnekrona, vad som möjligen kan ha varit ett resealtare, en rektangulär relieftavla med profilerad ram i ett stycke samt två figurskulpturer. Den ena är en stående kvinnofigur i mantel och huvuddok, och den andra är en stående manlig gestalt som möjligen kan föreställa Johannes.

Kyrkklockorna av malm är gjorda i början av 1600-talet. Lillklockan är från 1612 och är försedd med minuskelinskrift och S:t Brynolfs pilgrimsmärke som är daterat till Sten Sture den äldres tid (1470-1503). Storklockan är från 1616 och är också den försedd med minuskelinskrift.

I slutet av 1600-talet eller i början av 1700-talet skänkte Anders Eriksson Soop och hustrun Christina, född Hierta, ägarna till Hålltorp m fl. gårdar, en kollekthåv av blå sammet med silverbroderade blomornament till kyrkan. På den delvis snidade, målade och förgyllda predikstolen från 1719 återfinns makarna Soop-Hiertas huvudbanér. Omkring år 1720 skänktes även dopfunten, som är en vacker målad och förgylld träskulptur föreställande en putto (en ängel i ett barns skepnad). Putton står på en rund fot med en skulpterad fyrbladig ros och håller upp den äggkoppsformade dopskålen på sitt huvud. Alliansvapnen Soop och Hierta är avbildat under en gemensam friherrekrona och korsade palmkvistar.

Mycket av inventarierna i kyrkan tillkom under 1700-talet. Altaruppsatsen liksom den femsidiga altarringen är från 1734 och även bland annat nummertavlan, kyrkkistor av ek med järnbeslag samt en målad och förgylld lampett kommer från detta århundrade.

Omfattade restaureringar har genomförts bland annat 1785 och 1916, då en ny sakristia byggdes. På 1950-talet fick kyrkan en orgel som var tillverkad av Nordfors Co, Lidköping, vilken 1990 byttes ut mot en ny orgel med 6 stämmor från Smedmans Orgelbyggeri.

På 1960- och 70-talen gjordes en del renoveringar såsom nytt koppartak på tornet, snickeri-, målnings- och belysningsarbeten. Stenplattor på kyrkogården lades, återbördande och restaurering av gamla gravstenar gjordes också. En piscina sattes in i sakristian.

Brita Wideen, Skara har tillverkat antipendierna i ylle i färgerna vitt, grönt och violett. Hon har också gjort altarbrunet i ylle med geometriska figurer. 1961 fick kyrkan en mässhake vävd i vitt ylle med blå inslag på fram- och ryggsida i broderat silke och guldbroderi som Brita Wideen tillverkat. 1981 skänktes en mässhake av den kyrkliga syföreningen. Den är grön med violett ornamentering och tillverkad av Lindärvas egen textilkonstnärinna Marie Ståhlberg. Kormattan är vävd av Agda Österberg, Tre Bäckar, Varnhem.

Två golvljusstakar i smide tillkom 2011. Dessa är gjorda av smidesmästaren och konstnärinnan Therese Engdahl, Husaby, Kinnekulle.

Expeditionen i Sävare: se nedan
Kyrkvaktmästare: Daniel Svensson 072-213 56 94
Text: Maria Scön