Foto: Svenskakyrkan.se

Julen varar än till påska ~eller?

Fastan- en tid för eftertanke

Att fasta är att avstå från något för att vinna något annat. Fastan ger oss tid för eftertanke och bön, och tid att växa i tron.

Årets största fastetid är före påsk

Årets största fasta i kristendomen börjar på askonsdagen, knappt sju veckor före påsk, i år den 22 februari. Fastan avslutas på påskafton. Fastan är 40 dagar och den bryts varje söndag. Det är fortfarande fastetid, men söndagarna får innehålla det man väljer bort under övriga fastan.

Under fastetiden före påsk tänker vi på Jesus som gick genom lidandet och döden mot uppståndelse och ett nytt liv.

Under en fasta avstår du från något

Att fasta behöver inte betyda att du avstår från att äta. En kristen fasta kan lika gärna vara att avstå från tv-tittande, godis, alkohol, kött, eller något annat.
En kristen fasta kan också handla om att avstå från något för att spara pengar. Pengarna kan sedan gå till någon som behöver dem bättre än du gör.

Fastan inleds alltid på en onsdag, men inte på samma datum varje år. Det är när påskdagen infaller som styr när fastan inleds. Och påskdagen firas den första söndagen efter den första fullmånen efter vårdagjämningen.

Nu, säger Herren, skall ni vända er till mig med uppriktigt hjärta, under fasta, gråt och klagan.

(Ur Bibeln, Joel 2:12)

Tre dagars fest före fastan

Den långa fastetiden föregås av tre festdagar, som kallas fastlagen. Fastlagen börjar med fastlagssöndagen och avslutas med fettisdagen. Läs mer om fastlagssöndagen och fettisdagen.

Askonsdagen inleder fastan

Fastan börjar på askonsdagen och i många kyrkor firas askonsdagsmässa som är en gudstjänst med nattvard. 

Fastan avslutas med stilla veckan

Den sista veckan i fastan kallas för stilla veckan, eller passionsveckan. På söndagen har vi palmsöndagen och i slutet av veckan är det skärtorsdag och långfredag.

Fastans färger är blå eller lila

Under fastan före påsk är färgerna i kyrkan blå eller lila. Det syns till exempel på prästens kläder och på altaret. Den lila eller blå färgen står för fasta och bot, det vill säga att ångra sig och erkänna sina fel, få Guds förlåtelse och gottgöra de fel vi gjort. 

Flera fastedagar i kristendomen
Fastan före påsk är den största fastan. Men det finns flera olika fastedagar inom kristendomen. I en del kristna traditioner fastar man på onsdagar och fredagar. Advent är en annan fastetid.

 

Källa: www.svenskakyrkan.se