Foto: Judith Fagrell

Juldagen

Julotta i Saleby kyrka

 Dagens kollekt: ACT svenskakyrkan.
Swisha din gåva 123 454 87 56 ange. ACT