Johannes döparens dag och midsommar

Under midsommarhelgen firar vi sommaren. Ofta förknippas helgen också med ledighet och fest. På söndagen i midsommarhelgen firar vi Johannes döparens dag.

Midsommarafton

Midsommarafton är ingen helgdag, men vi firar sommaren, de långa dagarna och de ljusa nätterna. Midsommarstången kallas ibland för majstång. Ordet maja betyder att klä något med gröna blad. Förr i tiden brukade man ha små midsommarstänger som prydnad inne i kyrkorna.

Midsommardagen

På midsommardagen fokuserar vi på miljön och naturen omkring oss. Då får vi tänka igenom vad vi kan ta ansvar för och vi kan glädjas åt Guds gåvor. Hur vi ska ta hand om den skapelse som Gud anförtrott oss, är en viktig fråga att fundera och be över.

Johannes döparens dag

Johannes döparen ska enligt Lukasevangeliet ha fötts sex månader före Jesus. Det är därför Johannes döparens dag och midsommardagen under så många år firades den 24 juni. Från och med 2003 firas Johannes döparens dag däremot på söndagen efter midsommardagen.

Berättelsen om Johannes döparen börjar hos den gamle prästen Sakarias och hans hustru Elisabeth. De börjar båda bli gamla. De har inga barn. Men så möter de en ängel och får veta att de ska få ett barn och ge honom namnet Johannes, som betyder "Gud är nådig".

Johannes arbetade för förändring

När Johannes blir vuxen förbereder han människor på att Jesus ska komma. Han brinner för att människor ska förändras. Han uppmanar dem att be om förlåtelse för sina synder och göra rätt.

Johannes döpte Jesus. Det går att läsa i Matteusevangeliet 3:13-14.

Johannes hamnade i fängelse för att han kritiserade Herodes kärleksaffärer med sin brors fru. Till slut blev han halshuggen och hans huvud serverades på ett fat på en fest hos fursten, tetrarken Herodes.

.