Foto: Jonas Andersson

Inför begravning

Vid dödsfallet
Det är sjukhusen som ansvarar för att den döde görs i ordning och tas till ett bårhus, oavsett var en person avlider.
Om du väljer att anlita en begravningsbyrå ordnar de med transport från bårhuset till bisättningslokal i avvaktan på begravning. 
Den längsta tillåtna tiden mellan dödsfall och gravsättning eller kremering är en månad.

Uppgifter om dödsfallet kommer till kyrkans expedition om den avlidne varit medlem i Svenska kyrkan. Tacksägelsegudstjänst sker sedan efter överenskommelse med anhöriga om tid och plats. I gudstjänsten läses namnet upp på den avlidne under ljuständning.
Alla medlemmar i Svenska kyrkan som avlidit under året får även sina namn upplästa i en gudstjänst under Allhelgonahelgen. En inbjudan till denna gudstjänst går till den anhörige som församlingen har fått uppgift om.

För medlemmar i Sävare församling finns tre lokaler för minnesstund att låna utan kostnad; Sävare församlingshem, Saleby församlingshem och Majåkerskyrkans församlingshem. Klicka här för mer information.

Bårtäcke
Ett bårtäcke att täcka kistan med kan vara ett fint alternativ vid begravningsgudstjänsten. För medlem i Sävare församling finns möjlighet att utan kostnad låna bårtäcke. Detta bokas via begravningsbyrån när begravningsgudstjänsten planeras.

Sävare församlings bårtäcke är vävt i ljust ylle med silvertrådar och tillverkat av Ateljé WestraGothia. Bården är vävd i v-form i guld och olika nyanser rosa.

Informationsbroschyr
Skriften ”Om begravning” förklarar hur begravning fungerar i Sverige. Den vänder sig till alla intresserade, oavsett tro. Under 2020 har den reviderats och utkommit i ny upplaga och på ännu flera språk. 

Informationen har tagits fram av Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

Här hittar du foldern på svenska: Klicka här

Här hittar du foldern på andra språk: Klicka här