Foto: Stefan Leonardsson

Hovby kyrka

Hovby kyrka är en liten kyrka med riktigt gamla anor. Det märks genast när man kommer in i kyrkan och möts av den medeltida stenportalen från 1100-talet, som man får passera innan man kommer in i själva kyrkorummet. Ute på kyrkogården finns ett romanskt gravmonument som tids- och stilmässigt är likt Olof Skötkonungs grav i Husaby.

I slutet av 1600-talet eller i början av 1700-talet fick kyrkan sin nuvarande utformning med ett rektangulärt långhus och tresidigt korparti i öster. De vackra målningarna i taket och på läktarbröstet är en klar sevärdhet, utförda av Lidköpingsmålaren Lars Hasselbom år 1742. På kyrkans södra långsida fanns tidigare ett vapenhus, vilket togs bort 1786 och byggdes upp som sakristia på norra sidan. Samtidigt flyttades huvudingången till västsidan där man då också passade in den gamla portalen.

Kyrkan är byggd i sten, men klocktornet är uppfört i trä och fungerar även som klockstapel. Detta byggdes år 1830, troligen efter att det gamla tornet rasat in. Kyrkans yttertak bestod vid den tiden av falurött spån, långt senare byttes spåntaket ut mot skiffer. Den första värmeinstallationen i kyrkan gjordes 1885. Några år tidigare hade kyrkan fått två nya fönster på norra väggen.

1904 gjordes en större restaurering av kyrkan då man bland annat byggde en ny sakristia och satte in nya bänkar. Man restaurerade även takmålningarna, men målningarna på läktarbröstet var sedan ett hundratal år tillbaka övermålade och omfattades inte av restaureringen då. Först 1957 togs dessa målningar fram av konservator Olle Hellström.

Bildsviten på läktarbröstet är en predikan i liknelser och kallas även Hjärtats saga. I takets målningar framställs Jesus som världens Frälsare, vägande sig själv på en våg. Den vågskål han själv sitter i väger tungt medan den andra vågskålen som innehåller ett bart svärd väger lätt. Hasselbom illustrerar här hur Guds kärleks makt väger tyngre än våldet i världen.

Tvärbjälken under taket framme i koret bär en text från Karl XII:s tid och bibel: ”Så hör nu tins tienares, och tin folcks Israels bön, som de bediande warda i thetta rum och hör thet til ifrå thet rum, ther tu boor i himmelen: och när tu hörer, at tu ville ock nådelig wara. 2 Chrön: C. 6 v 21 … Så skola nu min ögon öpen wara, och min öron gifwa acht på bönene i dessa rume: Capitel 7 v. 15 …”

Interiör i övrigt
Den nuvarande orgeln med sju stämmor och två manualer inköptes år 1945. Det första orgelharmoniet hade inköpts 1902.

Altaruppsatsen består av olika delar där de fyra större skulpturerna kommer från 1400-talet.
Aposteln Johannes, med nattvardens instiftande, står till vänster om den nedre tavlan och S:t Eskil till höger. Den övre tavlan med korsfästelsen flankeras av Johannes Döparen och av en odefinierad gestalt. Två mindre skulpturer på det nedre partiet är från 1600-talet och föreställer Moses med lagens tavlor till vänster och till höger Johannes Döparen. Altartavlorna anses härstamma från början av 1700-talet.

Predikstolen i lantlig barock är en gåva av Jonas Rudberius, som verkade i pastoratet 1677-1697. De fyra evangelisterna pryder predikstolen.

Dopfunten från medeltiden är en så kallad Erska-funt med fyrsidigt fotparti.

Gravhällarna, som täcker golvet i mittgången är från 1600- och 1700-talet och ett minne från den tid då gravsättningar ägde rum inne i kyrkan.

Kyrkklockorna. Storklockan saknar inskription men anses vara från medeltiden. Lillklockan är av senare datum. Den är tillverkad av Gösta Bergholtz i Sigtuna. På klockans ena sida finns inskriptionen: "Anno 1965 skänkte mig makarna M och H till Hovby kyrka. Sven Danell var då biskop i Skara." På den andra sidan finns en dikt av Bo Setterlind:

"Som lammen stilla vandra och beta på sin äng.
Så vandra våra själar, när Herren går bland dem.
Han för oss alla hem."

Expeditionen i Sävare: se nedan

Kyrkvaktmästare: Malin Thorén, 070-519 93 24

Text: Maria Schön