Foto: Stefan Leonardsson

Hasslösa kyrka

Hasslösa kyrka ligger c:a tre kilometer söder om Vinninga i Sävare församling. Kyrkan är en vit putsad 1800-talskyrka, byggd i romansk stil, och är invändigt färgsatt i ljusa varma färger. Med sin goda akustik används den ofta vid musikgudstjänster och andra musiktillfällen.

När man på 1860-talet diskuterade att bygga en gemensam kyrka för Hasslösa, Lindärva och Sävare socknar utmynnade diskussionerna så småningom i att bygga två helt nya kyrkor, en i Hasslösa och en i Sävare. Hasslösa kyrka ligger c:a 1 km från platsen för den gamla 1100-talskyrkan vid Kyrkebo, där man numera varje sommar håller en friluftsgudstjänst under midsommarhelgen.

Istället för att lägga den nya kyrkan vid Brakelund utanför Vinninga, där tanken var att den eventuellt gemensamma kyrkan skulle ligga, inköptes nuvarande mark i Hasslösa år 1874. Den gamla kyrkan revs 1893 och den nya kyrkan stod färdig för invigning året därpå. Kyrkan är ritad av L E Pettersson.

Både byggnadsmaterial och inventarier följde med till den nya kyrkan. Ett fönsteröverstycke i reliefhuggen sten daterat till 1100-talet är inmurat i väggen. Överstycket passar till ett litet romansk fönster med rundbågeform. Dopfunten i släthuggen sandsten är från 1200-talet. Det finns även stenskulpturer från tidigt 1200-tal och en rektangulär hörnsten i relief från samma tid.

Det finns en tumba av huggna kalkstenshällar utan synlig inskription från 1600-talet och fyra andra gravstenar. På ett av korsen med typisk 1600-talskaraktär är årtalet 1088 inhugget istället för 1688. Man kan fråga sig om den är en felhuggning eller om man har huggit in kyrkans uppförelseår enligt gammal tradition?

Predikstolen med ljudtak är från 1700-talets början och altaruppsatsen är från 1728.

1898 tillkom läktarorgeln, tillverkad av orgelbyggarfirman Härngren i Lidköping. 1976 beslutades att orgeln skulle renoveras för att behålla ursprunget och sin unika och särpräglade klang och 1981 omdisponerades orgeln. 1980 fick kyrkan en kororgel, vilken är tillverkad av Smedmans orgelbyggeri i Lidköping.

Kyrkan har renoverats i omgångar, första gången redan 1937. Det var då man bland annat plockade ner predikstol och altaruppsats från kyrkvinden och placerade dem i kyrkorummet. Sakristian tillkom, den byggdes i tegel söder om koret. Elektrisk belysning installerades. Innerdörrar och läktarpelare byggdes in med träfiberplattor och även i taket sattes det upp sådana plattor. Östra korfönstret murades igen och övriga fönster försågs med blyspröjs och de korfönster som fanns kvar fick antikglas.

1969 målades innerväggarna om och samtidigt lackades golven. 1977 sattes färgat glas in i långhusfönstren.

1994 restaurerades kyrkan. Då plockades träfiberplattorna ner igen och läktarpelarna fick nya kapitäl. Långhustaket, orgelhuset, läktarbröstet och läktarbänkarna skrapades och målades och fick sin nuvarande färgsättning. Den nygotiska, målade dekoren på innertakets bjälkar rekonstruerades. Bänkarna målades i mörk ekimitation. Ett nytt textilskåp sattes in i sakristian. Altarringen gjordes om, den fick en rundare och mindre skrymmande form. Kyrkan fick då också ett nytt dopaltare i gråsten.

Kyrkvaktmästare: Helén Johansson 072-213 54 11

Expeditionen i Sävare: se nedan
Text: Maria Schön