Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Sävare församling Besöksadress: Sävare församlingshem, 53191 VINNINGA Postadress: Box 3065, 53103 VINNINGA Telefon:+46(510)50026 E-post till Sävare församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Härjevad kyrka

Kort historik om Härjevad kyrka byggdes 1915 och ersatte då den träkyrka från 1604, som till 1921 stod kvar på den gamla kyrkplatsen vid Lidan och som nu finns i Fornbyn i Skara.

I vardera av kyrkans gavelfasader finns en gravsten från omkring år 1200 inmurad, en s k stavkorshäll, som förut legat på gamla kyrkogården.

Kyrkan är byggd i romansk stil, och interiören präglas av bondbarock. Altartavlan som ar ritad av konstnären Folke Hoving, Stockholm, visar överst treenighetssymbolen triangeln, i mitten inskriptionen ”Se Guds Lamm” och de grekiska bokstäverna alfa och omega på ömse sidor därom.

Den nuvarande kyrkan är byggd av granit, som brutits i Lidans dalgång. Kyrkan ritades av arkitekt Ivar Tengbom, Stockholm.

1956 tillkom kyrkorgeln, byggd av Smedmans Orgelbyggeri, Lidköping. Den har sju stämmor.