Härjevad kyrka
Foto: Stefan Leonardsson

Härjevads kyrka

Härjevads kyrka, som invigdes 1915, ritades av arkitekt Ivar Tengbom (1878-1968), Stockholm, vilken mest är känd för att ha ritat Stockholms konserthus och Tändstickspalatset i Stockholm. Graniten som kyrkan är byggd av är bruten vid Lidans dalgång, bara någon kilometer ifrån platsen där kyrkan nu ligger. Kyrkan är byggd i romansk stil och ersatte den gamla träkyrkan från 1604 som låg en kilometer nordväst om den nuvarande. Den gamla kyrkan flyttades 1921 till Fornbyn, Västergötlands Museum i Skara. Det torn i trä som var tillbyggt flyttades dock inte med, man ville bevara kyrkan i ursprungligt skick.

Kyrkans äldsta inventarie är dopfunten som är ett arbete i sten. Den är skapad av den kände medeltida stenhuggaren Olthelric som även har signerat Skälvums kyrka och gjort dopfuntarna i bland annat Norra Härene, Västerplana, Hornborga, Öttum och Skeby. På dopfunten skildras Kristi dop och kampen mellan ont och gott i talande bilder.
Två gravstenar från 1200-talet, så kallade stavkorshällar, som tidigare legat på den gamla kyrkogården murades in i vardera gavelfasaden på kyrkan när den byggdes.

En mässhake från 1500-talet finns i Härjevadskyrkan. Den har i nedre kanten en broderad medaljong som anger att den troligen har utländskt ursprung. 1982 införskaffades en vit mässhake, försedd med lutherrosen, från textilateljén Tre Bäckar i Varnhem.

Interiören, som är inspirerad av nationalromantiken, är ritad av Folke Hoving (1871-1938), Stockholm. Altartavlan visar överst treeningshetssymbolen triangeln, i mitten inskriptionen ”Se Guds Lamm” med de grekiska bokstäverna alfa och omega på ömse sidor.

1954 målades interiören om, även altartavlan, efter färgsättningsförslag från konservator CO Svensson, Göteborg. Väggarna putsades om och målades med vit kalkfärg och inredningen fick oljefärg i blå nyanser. Elektrisk värme och ljus installerades, enligt ett förslag av Walter Karlssons, Härjevad.

1956 fick kyrkan sin kyrkorgel med sju stämmor, byggd av Smedmans Orgelbyggeri, Lidköping.

Expeditionen i Sävare: se nedan 
Kyrkvaktmästare: Ida Fant Johansson 073-800 47 45

Text: Maria Schön