Foto: Benjamin Rudström

Kyrkogårdsvandringar

Saleby, Trässberg och Härjevad kyrkogårdar!

Hembygdsföreningen har i samarbete med Svenska kyrkan i Sävare församling anordnat kyrkogårdsvandringar under hösten på Saleby, Härjevad och Trässbergs kýrkogård.

Starten gick i Saleby lördagen den 24 september, lördagen den 1 oktober var det Trässbergs kyrkogård tur och den 8 oktober var det dags för Härjevads kyrkogård. 
Vandringarna har avslutats  med medhavd fika inomhus, i eller vid respektive kyrka!

Det börjar bli lite kyligare och opålitligare väder, nu på höstkanten, så vi beslutade att göra ett uppehåll och starta till våren igen.
I mars-april när knopparna grönskar och fåglarna spelar blir det start i Saleby igen.

Här nedan kan ni läsa och se bilder från de olika vandringarna.

Vid frågor kontakta Göran 0705-28 26 02 eller Doris 0722-12 91 33
VÄLKOMNA TILL VÅREN IGEN!

Foto: Rolf Larsson

Text och bild från Härjevad lördag 8 oktober 2022
Kyrkogårdsvandring på Härjevads nya kyrkogård. Vi var 14 st i dag
Då vi var på en ny kyrkogård med många nya besökare, drog Lisbeth en repris på hur kyrkan sköter gravvårdarna och bestämmelser däromkring. 
Hon hade även här med sig karta och dokumentation över gravarna, vilket är mycket uppskattat.  Lisbeth talade också här om QR-kod vid gravstenarna där man kan läsa in en liten kort berättelse om vederbörande. 
Vad jag förstår börjar detta att sätta sig mer och mer. Vi kanske skall börja diskutera att tillsätta en arbetsgrupp för detta, ju snarare ju bättre. Medan de som är lite äldre och har något att berätta fortfarande är i livet. 
Vi startade vandringen på den norra sidan. De flesta som vilar här har levt i nutid, vilket gav många trevliga berättelser.
I dag var vädret lite kyligare trots solsken, men det blåste lite snålt. Efter ca.1,5 timme hade vi avverkat hela norra sidan och då tog vi lite fika, inuti kyrkan. Kyrkan var uppvärmd. Som vanligt mycket intressent och trevligt.

Göran Johansson

Text och bild från Lördag 1 Oktober 2022 Kyrkovandring i Trässbergs Kyrka
Skapligt väder, ca. 12 gr. lite lätt mulet och lite blåsigt. Fantastisk uppslutning, 20 st. Lisbeth Torstensson redogjorde lite om bestämmelser och kyrkans skötsel av gravvårdarna. Ett framtida önskemål är att sätta upp en QR-kod vid varje grav med en berättelse bakom. Hon hade även med sig karta och dokumentation över gravplatserna. Vi började i den sydöstra delen på kyrkogården. Till en början var det lite äldre gravar där vi inte kunde erinra så mycket om vilka som låg där, mer än gårdsnamn.
På vissa stenar finns endast namn, vilket inte säger så mycket och även en del familjegravar, där kunde Lisbeth fylla i med fler som låg där, mycket värdefullt. Men ju längre bort vi kom, ju närmare i tiden blev det och det blev en del minnen som berättades. Efter ca två timmar tyckte vi det räckte och tog fika i kyrkan. Där fortsatte diskussionerna och berättelser i hög volym.
Göran Johansson

Förra lördagens kyrkogårdsvandring startade i Saleby. Här ses deltagarna utanför församlingshemmet. Foto: Rolf Larsson
Foto: Göran Johansson

Text och bild från lördagens vandring på Saleby kyrkogård den 24 september
Första kyrkogårdsvandringen i Saleby. Där vi kunde minnas och prata om de som byggt upp det samhälle som vi lever i, i dag. 
Doris Danielsson och Lisbeth Torstensson ställde upp och hade 
mycket information att delge om bestämmelser och hur gravarna 
sköts från kyrkans sida.
Lisbeth hade med sig en karta med förteckning över gravplatserna 
och förtydligande om vilka som låg där. Vi började i den sydöstra 
delen av kyrkogården, mot församlingshemmet och vi hann, under 
två timmar, endast fram till gången. Där ligger många färgstarka 
personer som en del utav oss hade mycket att berätta om. Med 
dagens hastigheten har vi att göra många gånger innan vi är i mål.
De flesta som låg där kan man härleda till den den sydöstra delen 
av Saleby.
Sedan tog vi fika i Församlingshemmet, där diskussionerna 
fortsatte. En mycket intressant och trevlig dag.
Göran Johansson
Doris Danielsson