Foto: Stefan Leonardsson

Gudstjänster i veckan

Välkommen till kyrkan!

Torsdag 24 FEBRUARI

Majåkerskyrkan kl. 17.30 Veckobön

Söndag 27 februari
Saleby församlingshem kl. 11.00 Mässa
Katarina Björklund, Åsa Davidsson
Bella Dahliakören sjunger
Majåkerskyrkan kl. 18.00 Gudstjänst
Camilla Borg, Johan Sundström
Majåkerskören sjunger