Välkommen till gudstjänst

i Sävare församling

Pingstdagen 19 maj
Tema: Den helige anden

11.00 Majåkerskyrkan Mässa, Mikael Kjell präst, Camilla Borg diakon, Ann Gustafsson kantor.  
18.00 Saleby kyrka ”I pingstens ljuva tid” Musikgudstjänst med kören Gloria, Majåkerskören & Sävarekören under ledning av Åsa Davidsson, Ann Gustafsson och Ing-Mari Johansson, Camilla Borg diakon.

Kollekt: Församlingskollekt till Kvinnojouren Linnéan Lidköping