Gud, vi ber för fred

Kyrie Eleison! ~Herre, förbarma dig!

Idag står vi tillsammans i bön för Ukraina, som medmänniska och församling tar vi avstånd från detta våldsdåd och vi ber:

Gud, jag ber för det ukrainska folket. Var med var och en i deras förtvivlan, i deras sorg, i deras rädsla. Låt Din omsorg om var och en vara påtaglig. Gud jag ber för alla som kan påverka utvecklingen att de ska komma till besinning och fatta beslut som bidrar till fred och försoning. Gud, var också med oss i vår oro över framtiden och rädsla för vad som kan komma att ske. Ge oss mod i modlöshetens tid, kärlek i kärlekslöshetens tid, kraft i kraftlöshetens tid. Kyrie Eleison! 

Åke Bonnier
Biskop Skara stift

Livets Gud
Se vår oro. Vi ber för människorna i Ukraina. För alla som har makt att stoppa krig och förstörelse. För det Europa som är vårt hem. Du som alltid varit tillflykt i oro, nöd och krig, förbarma dig över din värld – också denna dag. Amen.

Antje Jackelén
Ärkebiskop

 

Bönewebben kan du tända ett ljus eller be en digital bön för fred