Foto: Lisbeth Thorstensson

Festhögmässa i Sävare kyrka

Lördag 11/9 välkomnar vi vår nya kyrkoherde Katarina Björklund

Välkommen till festhögmässa i Sävare kyrka lördagen den 11 september kl. 11.00.
Vi välkomnar vår nya kyrkoherde Katarina Björklund. Medverkar gör Biskop Åke Bonnier, kontraktsprost Monica Göransson, kyrkoherde em. Anita Ingvarsdotter, biskopsadjunkt Martin Wikman, förtroendevalda, vokalensembel ur församlingens körer, församlingens präster, diakon, musiker och vaktmästare  m.fl. Efterföljande lunch i församlingshemmet. För att vi skall veta hur många som kommer till kyrka och lunch ber vi om anmälan till församlingens expedition senast den 6 september på telefon 0510-500 26.

VÄLKOMNA!

Affisch