Foto: Alex & Martin/IKON

Ekumeniska böneveckan 2023

Gör det goda, sträva efter rättvisa ~Jesaja 1:17

Detta är världens största ekumeniska manifestation som genomförs samtidigt i ca 120 länder.
Den infaller 18-25 januari, alltid samma datum varje år.

Temat för 2023, är hämtat från profeten Jesaja:

”Gör det goda, sträva efter rättvisa” (Jesaja 1:17)

15/1 kl. 18.00 Inledande gudstjänst, Frälsningsarmén Lidköping
16/1 kl. 17.00 Veckomässa, Mariagården Lidköping 
17/1 kl. 18.30 Bön och lovsång, Pingstkyrkan Lidköping
          kl. 18.30 Bönesamling, Falkagårdskyrkan Vinninga 
18/1 kl. 18.30 Vardagsmässa, Antoniusgården Kållandsö
          kl. 19.00 Aftonbön, Lindärva kyrka
19/1 kl. 19.00 Bön, Baptistkyrkan Lidköping
20/1 kl. 12.00 Pilgrimsmässa, EFS-kyrkan Lidköping
22/1 kl. 18.00 Avslutande nattvardsgudstjänst Missionskyrkan Lidköping

Foto: Timothy Eberly/Unsplash

Lidköpings kristna samarbetsråd samordnar program från olika församlingar
15-22 januari.

Hos oss inbjuder vi till aftonbön i Lindärva kyrka 18/1 kl. 19.00. Falkagårdskyrkan har en samling tisdag den 17/1 kl. 18.30.

Flera samlingar hålls i Lidköping och det blir en gemensam gudstjänst
söndag 22/1 kl. 18.00 i Missionskyrkan.

 

Här kan du läsa mer: Ekumeniska böneveckan 2023