Foto: Benjamin Rudström

Gudstjänst från Hovby kyrka

Här kan du se Midfastosöndagens gudstjänst. Tema Livets bröd. Söndagens kollekt ACT fastekampanjen swish Sävare församling 1234 54 87 56. ange ACT Tack för din gåva!